Wednesday, November 3, 2010

Phần mềm chuyển file PDF sang thành file ảnh (JPG, BMP, PNG, GIF)

OverPDF PDF to Image Converter là phần mềm giúp chuyển đổi định dạng các file PDF thành các file ảnh(PDF sang BMP, PDF sang JPG, PDF sang GIF, PDF sang PNG).
Một số tính năng nổi bật:
- Lựa chọn bất kì độ phân giải nào bạn muốn(Zoom In hoặc Zoom Out)
- Hỗ trợ định dạng JPEG chất lượng cao
- Chuyển đổi các file PDF nhiều trang thành nhiều file ảnh
- Chuyển đổi tất cả các file PDF trong folder đã lựa chọn.


Tải về (1.98MB) tại đây


No comments:

Post a Comment